Sopimusehdot

 

Seuraavissa ehdoissa vuokralle antaja on Epic Rental ja vuokraaja on asiakas

 1. Moottoripyörällä saa ajaa vain henkilö, jolle se on vuokrattu, ellei muita kuljettajia ole sopimuksessa erikseen ilmoitettu. Vuokrauksesta tehdään aina vuokrasopimus moottoripyörää noudettaessa.
 2. Vuokraajalla tulee olla noudettaessa mukana ajokortti josta ajo-oikeus tarkastetaan. Vuokraajalla tulee myös olla tarvittava ajotaito.
 3. Moottoripyörä luovutetaan ja palautetaan täyteen tankattuna.
 4. Moottoripyörää saa käyttää vain normaalissa tieliikenteessä. Osallistuminen kilpailuihin, radalla tai maastossa ajaminen, tai muu normaalista tieliikenneajosta poikkeava moottoripyörän käyttö on ehdottomasti kielletty.
 5. Jos matka keskeytyy tekniseen vikaan tai muuhun (esim. varkaustapaus), on vuokraajan otettava välittömästi yhteys vuokralle antajaan.
 6. Moottoripyörissä on kaskovakuutus, jonka omavastuu on 700 € vahinkoa kohden. Vahingon sattuessa vuokraajan on maksettava omavastuu välittömästi vuokralle antajalle.
 7. Vuokraaja on vastuussa myös toisen henkilön tekemistä vahingoista moottoripyörälle ja ajovarusteille.
 8. Jos vuokraaja palauttaa moottoripyörän ennen vuokra-ajan loppumista, hän ei ole oikeutettu saamaan vuokrahintaa käyttämättömästä ajasta takaisin.
 9. Jos moottoripyörää ei palauteta sovittuna ajankohtana, eikä asiasta ole sovittu vuokralle antajan kanssa, on kysymyksessä luvaton käyttöönotto, joka ilmoitetaan poliisille. Kyseisissä tapauksissa vuokralle antaja on oikeutettu perimään vuokran korotettuna 50 % ylimenevältä ajalta.
 10. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokralle antajalle täysimääräisesti ajoneuvolle ja varusteille aiheutetut vahingot jos vakuutusyhtiö päihtymisen tai muun syyn takia evää korvauksen.
 11. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan moottoripyörästä ja varusteista yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan, sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään moottoripyörää vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.
 12. Vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen korvaamaan moottoripyörälle ja varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot, kuten myös korvaamaan vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet.
 13. Liikennevahinkotapauksissa joissa vastapuoli on syyllinen, omavastuuta ei peritä. Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta, jos vuokralle antaja saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta. Vuokraajan on välittömästi täytettävä vahinkoilmoitus vahingon sattuessa. Jos vuokraaja laiminlyö vahinkoilmoituksen täyttämisen hän vastaa vuokralle antajalle siitä syntyneistä kuluista. Liikennevahingon sattuessa ja syyllisyyden ollessa epävarma on pyydettävä poliisi paikalle. Henkilövahingon sattuessa on aina pyydettävä poliisi paikalle.
 14. Ennen moottoripyörän luovutusta vuokraajalle tarkastetaan yhdessä moottoripyörän kunto sekä mm. renkaiden urasyvyys. Jos vuokrauksen päättyessä moottoripyörästä löytyy rikkoutuneita osia tai normaalista poikkeavaa kulumista on vuokraaja velvollinen korvaamaan ne.
 15. Ajettu matka mitataan pyörän omalla mittarilla. Jos mittari hajoaa, on vuokraaja velvollinen ilmoittamaan asiasta välittömästi vuokralle antajalle.
 16. Moottoripyörissä käytetään polttoaineena 98 E5 bensiiniä.
 17. Vuokrahinta maksetaan pyörää noudettaessa.
 18. Pysäköitäessä on aina laitettava moottoripyörä rattilukkoon ja virta-avainta säilytettävä huolellisesti.
 19. Vuokraaja on vuokra-aikana vastuussa moottoripyörään kohdistuneista sakoista ja pysäköintivirhemaksuista.
 20. Korjauksiin tulee aina olla vuokralle antajan lupa.
 21. Vuorokausivuokra sisältää 150km. Ylimenevät kilometrit 0,28€/km.